خــــوش آمدیــــد

پیش دبستان و دبستان پسرانه دی برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ از نوآموزان و دانش آموزان به قرار زیر ثبت نام به عمل می آورد:

نوآموزان چهار ساله

  • متولدین نیمه دوم ۹۵ و نیمه اول ۹۶

نوآموزان پنج ساله

  • متولدین نیمه دوم ۹۴ و نیمه اول ۹۵

پایه‌ی اول دبستان

پایه‌ی دوم دبستان

پایه‌ی سوم دبستان

پایه‌ی چهارم دبستان

پایه‌ی پنجم دبستان

پایه‌ی ششم دبستان