خــــوش آمدیــــد

پیش دبستان و دبستان پسرانه دی برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸ از نوآموزان و دانش آموزان به قرار زیر ثبت نام به عمل می آورد:

نوآموزان چهار ساله

  • متولدین نیمه دوم ۹۳ و نیمه اول ۹۴

نوآموزان پنج ساله

  • متولدین نیمه دوم ۹۲ و نیمه اول ۹۳

پایه‌ی اول دبستان

پایه‌ی دوم دبستان

پایه‌ی سوم دبستان

پایه‌ی چهارم دبستان

پایه‌ی پنجم دبستان

پایه‌ی ششم دبستان